Select Page

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκφραση-Έκθεση Λυκείου

Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό και δωρεάν βοηθήματα

Ψηφιακά Βοηθήματα, Θεωρία των σχολικών Βιβλίων,Υποστηρικτικό Υλικό για την Έκθεση, Κριτήρια Αξιολόγησης-Διαγωνίσματα, Ασκήσεις, Βιβλία του Εκπαιδευτικού, Βιβλία του Μαθητή

«Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου: Ανάπτυξη παραγράφου με αιτιολόγηση» του Άρη Ιωαννίδη

Αρκετά συχνά οι θεματικές περίοδοι είναι κρίσεις που διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μας παρακινήσουν να ρωτήσουμε το «γιατί».  Ουσιαστικά, μεταστρέφουμε τη θεματική περίοδο σε ερώτηση και στην ανάπτυξη της παραγράφου,  στα σχόλια \ λεπτομέρειες,  προκύπτει ένα ...

Διαβάστε Περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου: «Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: παραδείγματα» του Άρη Ιωαννίδη

Παράγραφος με παραδείγματα Έτσι αναπτύσσεται μια θεματική περίοδος ή πρόταση, στην περίπτωση που το περιεχόμενό της χρειάζεται διευκρίνιση. Συγκεκριμένα, στη θεματική περίοδο διατυπώνεται μια άποψη και στη συνέχεια στις λεπτομέρειες – σχόλια διασαφηνίζεται με τη...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου: Είδη συλλογισμών

Διάκριση επιχειρήματος – συλλογισμού: Επιχείρημα ονομάζεται ένα οργανωμένο σύνολο λογικών προτάσεων – κρίσεων (προκείμενες) από τις οποίες προκύπτει ένα λογικό συμπέρασμα. Είναι δυνατόν μία από τις προτάσεις αυτές να εκφέρεται με ερώτηση (ρητορικό ερώτημα)....

Διαβάστε Περισσότερα

Θεωρία στην Έκφραση – Έκθεση: Συνοχή κειμένου

Συνοχή είναι η εξωτερική σύνδεση των νοημάτων του κειμένου, σε επίπεδο μορφής (μορφική - συντακτική σύνδεση). Η σύνδεση, δηλαδή, προτάσεων, περιόδων, παραγράφων, νοηματικών ενοτήτων – ανάλογα πως θα μας διατυπωθεί η ερώτηση – που υλοποιείται με διάφορους τρόπους: α)...

Διαβάστε Περισσότερα

Θεωρία στην Έκφραση – Έκθεση: Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

  Παραδείγματα, σύγκριση – αντίθεση, αιτιολόγηση, ορισμός, διαίρεση (ή ορισμός και διαίρεση), αναλογία, αίτιο – αποτέλεσμα, συνδυασμός μεθόδων. Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής οφείλει να δικαιολογήσει την απάντησή του, αναφέροντας στοιχεία που να...

Διαβάστε Περισσότερα

Θεωρία στην Έκφραση – Έκθεση: Διάγραμμα κειμένου

Γράφουμε με τη μορφή πίνακα τα μέρη του κειμένου κάθετα: πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος. Το κύριο μέρος το χωρίζουμε σε ενότητες. Δίπλα σε κάθε ενότητα βάζουμε τίτλο και, ανά παράγραφο κάθε ενότητας, πλαγιότιτλο ή σύντομα τα πιο βασικά σημεία της. Επίσης, γράφουμε...

Διαβάστε Περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ’Λυκείου: Δωρεάν βοηθήματα για τις Πανελλαδικές

Το schooltime.gr προσφέρει ένα ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο» για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ’ τάξης του Λυκείου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο και αρχειοθετημένο στις ανάλογες θεματικές ενότητες. H παρούσα ανάρτηση περιέχει ενεργούς...

Διαβάστε Περισσότερα

Θεωρία στην Έκφραση – Έκθεση: Σημεία στίξης

  Κάθε γραφική σημείωση η οποία παρέχει στον αναγνώστη πληροφορίες για τη δομή, την τροπικότητα ή τη διαλογική αξία του γραπτού κειμένου. Ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες σημείων στίξης: δομικά σημεία στίξης: τέτοια...

Διαβάστε Περισσότερα

«Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου, Ασκήσεις στην εξεταζόμενη θεωρία», Έρη Ναθαναήλ, Εκδόσεις schooltime.gr

«Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου, Ασκήσεις στην εξεταζόμενη θεωρία» Δωρεάν βοήθημα Συγγραφέας: Έρη Ναθαναήλ Έκδοση: Εκδόσεις schooltime.gr Εκδοτική επιμέλεια: Γιώργος Β. Σκάθαρος Έτος Έκδοσης: 2016, Μάιος, σελ.: 78 Περιγραφή: Εκπαιδευτικό βοήθημα για τη «Νεοελληνική...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου: Αξιολόγηση Συλλογισμού

Αξιολόγηση Συλλογισμού: Όλοι οι συλλογισμοί, ανεξαρτήτως του είδους τους, καθώς και τα επιχειρήματα, είναι αναγκαίο να αξιολογούνται από κάθε δέκτη , ώστε άλλοτε να γίνονται αποδεκτοί κι άλλοτε να απορρίπτονται ή και να ανασκευάζονται . Για να ισχύει κάτι τέτοιο,...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκφραση – Έκθεση Λυκείου: Ενεργητική – Παθητική σύνταξη

Ενεργητική Σύνταξη: τονίζεται το υποκείμενο του μεταβατικού ρήματος, με άλλα λόγια το πρόσωπο ή το πράγμα  (στις συνυποδηλώσεις κυρίως) που δρα. Με την ενεργητική σύνταξη το ύφος γίνεται πιο κινητικό, ζωντανό, άμεσο και παραστατικό.  Παθητική σύνταξη: τονίζεται η...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκφραση – Έκθεση Λυκείου: Σχολιασμός ρηματικού προσώπου

Η επιλογή του ρηματικού προσώπου είναι καθοριστική και συνδέεται άρρηκτα με το σκοπό της σύνταξης και το είδος του κειμένου που διαβάζουμε. Αναλυτικότερα: α΄ενικό: προσδίδει στο κείμενο προσωπικό, εξομολογητικό τόνο / εκφράζει προσωπικές εκτιμήσεις ( υποκειμενικός...

Διαβάστε Περισσότερα

«Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου: Λεξιλόγιο κατάλληλο για συστατική επιστολή (και… όχι μόνο!)» της Γιούλης Φούρλα

αδιάβλητος -η -ο: για κπ. ή για κτ. στο οποίο δεν μπορεί να προσάψει κανένας την κατηγορία της παρανομίας ή της μεροληψίας, άμεμπτος. (≠ διαβλητός) αδιάλλακτος -η -ο:  ασυμβίβαστος, ανυποχώρητος, ανένδοτος. (≠ διαλλακτικός) 2. αμετάπειστος, φανατικός. (≠ μετριοπαθής)...

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι παράγραφος και ποια τα δομικά της μέρη (δομή παραγράφου)

Τι είναι παράγραφος και ποια τα δομικά της μέρη (δομή παραγράφου) Η παράγραφος δεν είναι παρά μια μικρογραφία του κειμένου, το οποίο απλά είναι ένα σύνολο παραγράφων. Όπως το κείμενο έχει πρόλογο, κύριο μέρος και επίλογο, έτσι και η παράγραφος έχει αντίστοιχα τη...

Διαβάστε Περισσότερα

Αξιολόγηση της Περίληψης Κειμένου

Αξιολόγηση της Περίληψης Κειμένου Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου δια της οποίας επιδιώκεται: α) Η κατανόηση του κειμένου. β) Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το...

Διαβάστε Περισσότερα

Μορφές πειθούς – Έκθεση Γ’ Λυκείου

Μορφές πειθούς – Έκθεση Γ’ Λυκείου Κείμενα πειθούς είναι εκείνα μέσω των οποίων ο συγγραφέας επιχειρεί να πείσει τους δέκτες / αναγνώστες για την ορθότητα των θέσεών του. Tέτοια κείμενα θεωρούνται τα ακόλουθα: Οι διαφημίσεις, οι οποίες προσπαθούν να πείσουν το δέκτη –...

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη γραπτού Λόγου

Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό, περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία του, κατάλληλα συνδεδεμένα. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η...

Διαβάστε Περισσότερα

Θεωρία Έκθεσης Γ΄Λυκείου: Τρόποι και μέσα πειθούς

Θεωρία Έκθεσης Γ΄Λυκείου: Τρόποι και μέσα πειθούς Πειθώ: Ο όρος πειθώ περιγράφει τη λογική ικανότητα ερμηνείας εννοιών, γεγονότων, φαινομένων σύμφωνα με την κρίση μας, ώστε να πείσουμε τους δέκτες για την ορθότητα των απόψεών μας και να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά τους...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκφραση – Έκθεση: Η Αξιολόγηση της Έκθεσης (από το ΚΕΕ)

Έκφραση - Έκθεση: Η Αξιολόγηση της Έκθεσης (από το ΚΕΕ) Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη σχετική υπουργική απόφαση για τις γενικές εξετάσεις λυκείων, με την έκθεση ο καθηγητής ελέγχει και αξιολογεί την πνευματική συγκρότηση του μαθητή και ειδικά την ικανότητά...

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτική Επανάληψη της Ύλης του Λυκείου με το Νέο Σύστημα (Τυπολόγιο), δωρεάν e-book

Συνοπτική Επανάληψη της Ύλης του Λυκείου με το Νέο Σύστημα (Τυπολόγιο), δωρεάν e-book Περιγραφή: Εκπαιδευτικό βοήθημα για το Λύκειο. Για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε μία επιτομή όλες οι απαραίτητες γνώσεις των κυριοτέρων μαθημάτων για την επιτυχή εισαγωγή στα ΑΕΙ....

Διαβάστε Περισσότερα
Page 1 of 712...Last »

TRENDING

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Εγγραφή μέσω E-mail Εγγραφή μέσω E-mail Newsletter Οι καλύτερες ιστορίες και δημοσιεύσεις στη ροή του schooltime.gr κάθε μέρα στο e-mail σας ............................... Ροή ειδήσεωνΡοή ειδήσεων Οι ειδήσεις σε blog view

ΕΠΙΛΟΓΕΣ